Sıkça Sorulan Sorular

Ağaç peletleri, hammaddesi ağaç ve emvali olduğu için doğru orman politikalarıyla üretim ve tüketim dengesi sağlanabildiği takdirde sürdürülebilir bir enerji türüdür. Orman açısından zengin olan ülkemizin sürdürülebilirlik üzerinde etkisi oldukça fazladır. Ormanların sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çalışan FSC, PEFC gibi uluslararası kuruluşlar bulunmaktadır
1993 yılında kurulmuş Orman Yönetim Konseyinin (FSC) uluslararası bir organizasyonudur. Amaçları; o Ormanların çevre standartlarına uygun olarak kullanımının sağlanması, o Orman alanlarının kalıcılığını ve sürdürebilirliğini sağlayıcı politikalar oluşturulması, o Orman ürünlerinin her aşamada izlenebilirliğinin takip edilmesi, o Etiketleme ve markalama sayesinde son tüketicilerin bilgilendirilmesi.
Yüksek verimli bir yanma sağlar. Yanma sonucu oluşan kül miktarı oldukça düşüktür. Katı yakıtlı sistemler içinde en temiz yanma pelet ile sağlanır. İnsan sağlığı ve çevre açısından uygundur. Depolanması ve taşınması kolaydır.
Premium ağaç peleti daha düşük nem ve kül oranına sahiptir bu yüzden daha verimlidir. Kimyasal işleme tabi tutulmuş ağaç ürünleri kullanılmaz. Mekanik dayanımı daha yüksektir.
Pelet sobaları, şömine, pelet kazanları, kat kaloriferleri, merkezi ısıtma sistemleri, kojenerasyon sistemleri, pelet jeneratörleri, fırın sistemleri ısı ve elektrik üreten sistemlerde kullanılabilir.
Pelet kazanları ile evinizi ısıtırken, aynı zamanda sıcak su ihtiyacınızı da karşılayabilirsiniz. Sıcak su için tek ihtiyacınız olan sistemin buna göre kurulmasıdır.
Kojenerasyon sistemleri hem elektrik hem de ısı üreten sitemlerdir. Ağaç peleti bu sistemlerde yüksek verimi sağlayan organik bir yakıttır.
Ağaç peleti yakıtı kullanan jeneratörler ile dilediğiniz her yerde elektrik enerjisi üretebilirsiniz.
Peletin hammaddesi ağaç ve orman emvali olduğu için ormanlarının gençleştirilmesi açısından büyük fayda sağlamaktadır. Ormanların temizlenmesi ve orman yangınlarına karşı korunmasına da katkı sağlar.
Pelet üreticilerinin ve tedarikçilerin orman politikalarına ve uluslararası sertifika standartlarına uyum sağlaması bu konuda oldukça önemlidir.
Seba tesislerinde %90 oranında kızılçam ve karaçam, %5 oranında meşe, %5 oranında diğer ağaçları kullanmaktadır.