Pelet Nedir?

Ürettiğimiz ağaç peleti; talaş, odun, odun yongaları, tahta, palet atığı gibi malzemelerin öğütülüp, kurutulup daha sonra da yüksek basınç altında preslenmesiyle elde edilen, enerji üretmek amacıyla kullanılan, doğa dostu, yüksek kalorili bir yakıt türüdür.

Ürün Özellikleri
Çap 6±1 mm
Boy 3,15 < L ≤ 40mm
Nem < 10 %
Kül ≤ 0,7 %
Mekanik Dayanım ≥ 98,0 %
İnce taneler (< 3,15mm) ≤ 0,5 %
Net kalorifik değer ≥ 4,6kWh/kg
Yığın yoğunluğu 600 ≤ BD ≤ 750

Ürettiğimiz Ağaç Pelletleri Uluslararası ENplus A1 Sertifikasına sahiptir.

Pelet Yakıtının Avantajları

Yenilenebilir ve sürdürülebilir bir enerji kaynağıdır

Yüksek enerji değeri ve verimliliğine sahiptir, kolay yanar.

Fosil yakıtlara bağımlılığı azaltır.

Diğer fosil yakıtların kullanımına nazaran çok daha az tehlikelidir.

Enerji konusunda dışa bağımlılığı azaltır. %100 yerli üründür.

Düşük kül oranına sahiptir (Yaklaşım %1) Yanma sonucu oluşan kül doğal gübre olarak kullanılabilme imkanına sahiptir.

Baca gazı salınım değeri düşüktür, çevreyi kirletmez, ozon dostudur ve Kyoto Protokolüne göre kabul edilebilir CO salınım eşik değerlerinin altındadır.

Ağaç peletlerinin nakliyesi kolaydır, oduna oranla depolanabilmesi için daha az yer gereklidir.

Orman ürünlerinin kayıt dışı kullanımını azaltır.

Katı yakıtlı sistemler içinde en temiz yanma sistemi pelet yakma sistemleridir.

İyi Pelet Nasıl Olmalıdır?

Pelet orman emvali, ahşap atıkları, kağıt, sebze-meyve posası gibi bir çok maddeden yapılabilmektedir.

Seba tesisinde ağaç peleti üretmek için talaş, odun, odun yongaları, tahta, palet atığı gibi yüksek verim sağlayan saf orman ürünlerini kullanılmaktadır. Kabuk, kök veya kimyasal olarak işlenmiş ahşap gibi ürün kalitesini düşürecek bileşenlere sahip hammaddeler kullanılmamaktadır.

Ağaç peletinin yoğunluğu ve toz miktarı yanma verimini doğrudan etkiler. Bu yüzden yoğunlaştırma prosesinin doğru bir şekilde yapılması önemlidir.

Yoğunlaştırma işlemi; öğütme, kurutma, ve presleme işlemlerini kapsar. Seba tesisinde yüksek yoğunluklu ve toz içermeyen ağaç peleti üretmek için yüksek teknolojiye sahip makinalar kullanılmaktadır.

Ağaç peletleri işlenmemiş orman ürünlerine kıyasla, yüksek kalorifik değere sahiptir. İyi bir kurutma ve kaliteli bir presleme işlemi ile peletlerin kalorifik değeri 5000-5500 kWh/ton arasındadır. Kullanılan hammaddenin saf olması istenilen kalorifik değerlere ulaşılmasında en önemli etkendir.

Ağaç peletlerinin yanmasıyla oluşan kül miktarı diğer katı yakıtlarla karşılaştırıldığında oldukça düşüktür ( yaklaşık %1). Bu sayede kullanıcılara konforlu bir ısınma sağlar. Seba ürettiği peletlerin kül oranını minimumda tutmak için kabuk ve kök gibi kül oluşumunu arttıran hammaddeler kullanmamaktır.

Yanma sonucu oluşan kül doğal gübre olarak kullanılabilme imkanına sahiptir.

Ağaç peletlerinin yanma verimini etkileyen en önemli etkenlerden biri nem içeriğidir. Nem oranı son üründe % 10 un altında olmalıdır. Bu yüzden Seba üretim hattında hammadde ve son ürünün nem içeriğini sürekli olarak kontrol edilmektedir.

Ağaç peletlerinde bağlayıcılığı arttırmak için kimyasal veya organik katkı maddeleri kullanılmaktadır. Premium kalite peletler için bu katkı maddeleri % 1,8 i geçmemelidir. Gerek duyulmadıkça Seba ürettiği peletlerde bağlayıcı kullanmamaktadır.

Her ağaç peleti anlatılan faydaları ve kaliteyi sağlayamaz. Mutlaka belirli standartlara göre üretim yapılmalıdır.

Seba, ürettiği peleti taşıma kolaylığı açısından 15 kg’lık ambalajlar ve 20 kg'lık çuvallar şeklinde paketlemektedir.

Üreticiden üreticiye palet ölçüleri ve palet üzerine yüklenen ürün miktarı değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden satın alımlarda ürünün birim fiyatına dikkat edilmelidir.