..

Endüstriyel Odun

Niteliği ve boyutları nedeniyle işlenmeye elverişli, yakacak odun haricindeki yuvarlak ve yarma odundur. Türkiye’de yıllık orman emvali üretimi 20,5 milyon m3’tür.Bu miktarın % 80’i endüstriyel odun, geri kalanı da yakacak odundur. Endüstriyel odunun da; %40’ı lif-yonga, %36’sı tomruk, %14’ü kâğıtlık odun, %5’i sanayi odunu, %4’ü maden direği, %1’i de sırık ve tel direğidir.

Firmamızda ileri teknolojiye sahip makine parkımızla yıllık yaklaşık 150.000 ton endüstriyel odun üretilmektedir.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan politikalar sayesinde endüstriyel odun üretimi her geçen gün artmaktadır.

Tomruk

Meşe, kayın, sarıçam, kızılçam, karaçam gibi ağaçlardan üretilir. Kabuksuz orta çapı en az 21 cm, boyu en az 1.50 m olan yuvarlak odun çeşididir. Orman ürünleri içinde kıymet yönünden en öncelikli üründür. Muhtelif ölçülerde inşaatlık kereste ve palet tahtası üretiminde kullanılır.

Ülkemiz ormancılığında OGM tarafından en fazla miktarda üretilen ve satılan endüstriyel ürün olan tomruklar çap ve boylarına göre farklı şekillerde gruplandırılmaktadır. Tomruklar çaplarına göre ince (19-29 cm), orta (30-39 cm), kalın (40-49 cm) ve çok kalın (50 cm ve üzeri) olmak üzere dört çap grubu altında toplanmaktadır. Buna karşılık boylarına göre ise ibreli (İ) ve yapraklı (Y) tomruklar için farklı uzunluklar olmak üzere; kısa (İ:1,5-2,5 m; Y:1,5-2,9 m), normal (İ:3-5 m; Y:3- 5,4 m), uzun (İ:5,5-8 m; Y:5,5-7,9 m), ve çok uzun (İ:8,5 m ve üzeri; Y:8 m ve üzeri) şeklinde dört boy grubu esas alınmaktadır.

Firmamızda yıllık yaklaşık 50.000 m3 tomruk üretilmektedir.

..