Vizyonumuz

Her daim ve her şartta doğruluk ve dürüstlük ilkelerine bağlı, çağdaş, toplum ve çevre çıkarlarını ön planda tutan bir anlayış ile yenilikçi ve yaratıcı düşüncelere açık, sahip olduğu kaynakları en iyi şekilde kullanan ve ekonomik değerlere dönüştürebilen, çalıştığımız sektörler içerisinde başarı ve sürdürülebilir büyüme örneği bir kuruluş olmak.

Misyonumuz

Yenilenebilir enerji ve enerji hammaddeleri başta olmak üzere, finansal açıdan güçlü bir yapıya sahip, kurumsallaşmış ve müşteri odaklı bir anlayışla; güvenilir, üstün standartlarda ve katma değeri yüksek, kalite ve servisiyle markalaşmış, ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücü yüksek ürün ve hizmetler üretmek.

Stratejimiz

Liderlik: Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda faaliyet gösterdiğimiz bütün işkollarında sistematik, verimli ve kârlı işler yaparak; büyümeyi, lider olmayı ve liderliğin sorumluluğu ile insan kaynağını ileriye taşımayı amaçlarız.

Yakınlık: Müşterilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın beklentilerini anlamayı, etkin ve hızlı bir şekilde bu beklentilerin üzerine çıkmayı hedefleriz.

Yaratıcılık: Farklı olmak ile değil ancak yaratıcı olmakla pazarda rekabet avantajı yaratırız; Katılımcı bir anlayışla, tüm paydaşlar ile birlikte düşünerek, ürün geliştirerek, sürekli yeniliklerle, süreç iyileştirme ve ekip çalışması ile işleri daha yalın, daha hızlı ve daha verimli kılacak önlemler geliştiririz.

KURUMSAL DEĞERLER

Tüm çalışanlarımız tarafından sahiplenilen ve içselleştirilen "Seba değerlerini" kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak görür ve tüm iş süreçlerine dahil ederiz. Bu değerler Seba tarafından "birlikte çözer, üretir ve geliştiririz." ifadesiyle vurgulanmaktadır.

  • Birlikte

  • Çözer

  • Üretir

  • Geliştiririz