ÜRETİM
Endüstriyel Odun
Endüstriyel Odun


     Niteliği ve boyutları nedeniyle işlenmeye elverişli, yakacak odun haricindeki yuvarlak ve yarma odundur. Türkiye’de yıllık orman emvali üretimi 20,5 milyon m3’tür.Bu miktarın % 80’i endüstriyel odun, geri kalanı da yakacak odundur. Endüstriyel odunun da; %40’ı lif-yonga, %36’sı tomruk, %14’ü kâğıtlık odun, %5’i sanayi odunu, %4’ü maden direği, %1’i de sırık ve tel direğidir. 

     Firmamızda ileri teknolojiye sahip makine parkımızla yıllık yaklaşık 150.000 ton endüstriyel odun üretilmektedir.

     Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan politikalar sayesinde endüstriyel odun üretimi her geçen gün artmaktadır.
Tomruk


     Meşe, kayın, sarıçam, kızılçam, karaçam gibi ağaçlardan üretilir. Kabuksuz orta çapı en az 21 cm, boyu en az 1.50 m olan yuvarlak odun çeşididir. Orman ürünleri içinde kıymet yönünden en öncelikli üründür. Muhtelif ölçülerde inşaatlık kereste ve palet tahtası üretiminde kullanılır.

     Ülkemiz ormancılığında OGM tarafından en fazla miktarda üretilen ve satılan endüstriyel ürün olan tomruklar çap ve boylarına göre farklı şekillerde gruplandırılmaktadır. Tomruklar çaplarına göre ince (19-29 cm), orta (30-39 cm), kalın (40-49 cm) ve çok kalın (50 cm ve üzeri) olmak üzere dört çap grubu altında toplanmaktadır. Buna karşılık boylarına göre ise ibreli (İ) ve yapraklı (Y) tomruklar için farklı uzunluklar olmak üzere; kısa (İ:1,5-2,5 m; Y:1,5-2,9 m), normal (İ:3-5 m; Y:3- 5,4 m), uzun (İ:5,5-8 m; Y:5,5-7,9 m), ve çok uzun (İ:8,5 m ve üzeri; Y:8 m ve üzeri) şeklinde dört boy grubu esas alınmaktadır.

     Firmamızda yıllık yaklaşık 50.000 m3 tomruk üretilmektedir.
Tomruk
Kereste ve Palet Tahtası


     Kerestelik tomruklardan belli ölçülerde kesilen ahşap malzemelerdir. Günümüzde yapı ve ambalaj sektörü başta olmakla birlikte, hemen hemen her alanda kullanılmakta, birçok çeşide ve türe sahip tomruklardan (ağaçlardan) elde edilmektedir. İşlenebilme özelliğine göre kullanıldığı alanlar değişebilmektedir. 

     Firmamızda yıllık yaklaşık 30.000 ton kereste ve palet tahtası üretilmektedir.
Palet Tahtası
Cips Üretimi
Cips


     Ağaç, odun, dal, tahta gibi materyallerin ağaç öğütücü veya ağaç yonga makinası adı verilen makinalarla işlenerek yonga haline getirilmesi ve boyutunun küçültülmesiyle oluşan küçük parçalara cips denir. Kâğıt imalatı, sunta, MDF, parke benzeri ürünlerin imalatı ve enerji sektöründe ısı ve elektrik üretimi gibi alanlarda kullanılır. 

     Firmamızda yıllık yaklaşık 50.000 ton çam cipsi üretilmektedir.
Pelet
Ağaç Peleti


     Firmamızda üretilen ve diğer tedarikçilerden temin edilen talaş, odun, odun yongaları, tahta, palet atığı gibi hammaddelerin öğütülüp, kurutulup daha sonra da yüksek basınç altında preslenmesiyle elde edilen, bir yakıt türüdür. Evsel ve endüstriyel olarak enerji üretiminde kullanılır. Temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olması en büyük avantajlarındandır.

     Firmamızda yüksek teknolojiye sahip imalat hattımızla yıllık yaklaşık 100.000 ton ağaç peleti üretilmektedir.