Pelet
Pelet nedir?

Ürettiğimiz ağaç peleti; talaş, odun, odun yongaları, tahta, palet atığı gibi malzemelerin öğütülüp, kurutulup daha sonra da yüksek basınç altında preslenmesiyle elde edilen, enerji üretmek amacıyla kullanılan, doğa dostu, yüksek kalorili bir yakıt türüdür.

Pelet yakıtı kullanım alanları 
Peletler başta evsel ve endüstriyel olmak üzere; evler, iş yerleri, villalar, apartmanlar, siteler, pansiyonlar, yurtlar, hamamlar, oteller, fabrikalar, çiftlikler, seralar, termik santraller gibi ısı ve elektrik gerektiren birçok alanda kullanılabilir.
PELET YAKITININ AVANTAJLARI
Sürdürülebilir Enerji
Yenilenebilir ve sürdürülebilir bir enerji kaynağıdır.
Yüksek Verimli
Yüksek enerji değeri ve verimliliğine sahiptir, kolay yanar.
Fosil Yakıta Bağımlılığı Azaltır
Fosil yakıtlara bağımlılığı azaltır.
Daha Güvenli
Diğer fosil yakıtların kullanımına nazaran çok daha az tehlikelidir.
Bağımlılığı azaltır
Enerji konusunda dışa bağımlılığı azaltır. 
%100 yerli üründür. 
Düşük Kül veGübre
Düşük Kül oranına sahiptir (Yaklaşık %1). Yanma sonucu oluşan kül doğal gübre olarak kullanılabilme imkanına sahiptir.
Baca Salınımı Düşük
Baca gazı salınım değeri düşüktür, çevreyi kirletmez, ozon dostudur ve Kyoto Protokolüne göre kabul edilebilir CO salınım eşik değerlerinin altındadır.
Kolay Nakliye
Ağaç peletlerinin nakliyesi kolaydır, oduna oranla depolanabilmesi için daha az yer gereklidir.
Orman Ürünleri
Orman ürünlerinin kayıt dışı kullanımını azaltır.
Temiz Yakıt
Katı yakıtlı sistemler içinde en temiz yanma sistemi pelet yakma sistemleridir.
Pelet Üretimi
Pelet Nasıl Üretilir?


     Kaliteli pelet üretimi için öncelikle kaliteli hammadde seçimi yapmak gereklidir. Ürünlerimizde istenilen kaliteye ulaşmak için sadece talaş, odun, odun yongaları, kapak tahtası, palet atığı gibi saf orman ürünlerini kullanmaktayız.

     Pelet üretim basamaklarını kısaca açıklarsak; hammadde değirmenden geçirilerek küçük parçalar haline getirilir, öğütme işlemi sonrasında hammadde kurutularak nem oranı düşürülür, nemi azaltılmış hammaddeye ikinci bir öğütme işlemi uygulanır. Daha sonra yüksek basınç altında preslenerek pelet haline getirilir, soğutma işleminden geçirildikten sonra paketlenir ve kullanıma hazır hale gelir.

İyi Pelet Nasıl Olmalıdır?

1.Bileşim: 

     Pelet orman emvali, ahşap atıkları, kağıt, sebze-meyve posası gibi bir çok maddeden yapılabilmektedir. 

     Seba tesisinde ağaç peleti üretmek için talaş, odun, odun yongaları, tahta, palet atığı gibi yüksek verim sağlayan saf orman ürünlerini kullanılmaktadır.  Kabuk, kök veya kimyasal olarak işlenmiş ahşap gibi ürün kalitesini düşürecek bileşenlere sahip hammaddeler kullanılmamaktadır. 
2.Yoğunlaştırma Prosesi : 

     Ağaç peletinin yoğunluğu ve toz miktarı yanma verimini doğrudan etkiler. Bu yüzden yoğunlaştırma prosesinin doğru bir şekilde yapılması önemlidir. 

     Yoğunlaştırma işlemi; öğütme, kurutma, ve presleme işlemlerini kapsar. Seba tesisinde yüksek yoğunluklu ve toz içermeyen ağaç peleti üretmek için yüksek teknolojiye sahip makinalar kullanılmaktadır.

3.Kalorifik değer : 
     
     Ağaç peletleri işlenmemiş orman ürünlerine kıyasla, yüksek kalorifik değere sahiptir. İyi bir kurutma ve kaliteli bir presleme işlemi ile peletlerin kalorifik değeri  5000-5500 kWh/ton arasındadır. Kullanılan hammaddenin saf olması istenilen kalorifik değerlere ulaşılmasında en önemli etkendir.

Yakıt Tipi

Birim

Alt Kalorifik Değer

LPG

Kcal/litre

5400

Doğal Gaz

Kcal/nm3

8200

Benzin

Kcal/kg

10500

Motorin

Kcal/kg

10100

Taş Kömürü

Kcal/kg

6100

Kok Kömürü

Kcal/kg

7200

Linyit (Düşük Kalite)

Kcal/kg

2500

Linyit (Yüksek Kalite)

Kcal/kg

4800

Odun

Kcal/kg

3000

Prina

Kcal/kg

4300

Ağaç Peleti

Kcal/kg

5200

4.Kül miktarı :

     Ağaç peletlerinin yanmasıyla oluşan kül miktarı diğer katı yakıtlarla karşılaştırıldığında oldukça düşüktür ( yaklaşık %1). Bu sayede kullanıcılara konforlu bir ısınma sağlar. Seba ürettiği peletlerin kül oranını minimumda tutmak için kabuk ve kök gibi kül oluşumunu arttıran hammaddeler kullanmamaktır.

     Yanma sonucu oluşan kül doğal gübre olarak kullanılabilme imkanına sahiptir.

5.Nem içeriği :

     Ağaç peletlerinin yanma verimini etkileyen en önemli etkenlerden biri nem içeriğidir. Nem oranı son üründe % 10 un altında olmalıdır. Bu yüzden Seba üretim hattında hammadde ve son ürünün nem içeriğini sürekli olarak kontrol edilmektedir.
 
6.Katkı maddeleri :

     Ağaç peletlerinde bağlayıcılığı arttırmak için kimyasal veya organik katkı maddeleri kullanılmaktadır. Premium kalite peletler için bu katkı maddeleri  % 1,8 i geçmemelidir. Gerek duyulmadıkça Seba ürettiği peletlerde bağlayıcı kullanmamaktadır.

7.Ürün standartları:

     Her ağaç peleti anlatılan faydaları ve kaliteyi sağlayamaz. Mutlaka belirli standartlara göre üretim yapılmalıdır.

8.Paket Boyutu :

    Seba üretiiği peleti taşıma kolaylığı açısından 15 kg’lık ambalajlar halinde paketlemektedir.

9.Palet boyutu :

     Üreticiden üreticiye palet ölçüleri ve palet üzerine yüklenen ürün miktarı değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden satın alımlarda ürünün birim fiyatına dikkat edilmelidir.